AluminumDøreBrandmodstandDØRE | ADS 80 FR 60

AliuminumDoor system

EI60 DØRE SOM KAN MODSTÅ BRAND I 60 MINUTTER

Brandsikkerhed i bygninger er i dag i højsæde verden over for, at beskytte menneskeliv i tilfælde af brand. Der er derfor stor efterspørgsel på efektiv brand- og røgbeskyttelse til både private, erhverv og offentlige bygninger.
ADS 80 FR 60 døre forhindrer ukontrolleret spredning af ild i en periode på 60 minutter og opfylder alle kravene i brandbeskyttelsesklasse EI60.
Kontakt venligst vores salgsteam for yderligere information.

  • Information
  • Glass
  • Ruder

Information

Profil system ADS 80 FR 60
Termisk isoleret
Funktion Døre
Dimensioner Standard dybte 80 mm
Grundlæggende funktioner Termisk isolering op til Uw 2.4 W/m²K
Brand modstandsklasse E60/ EW60/ EI60
Røg beskyttelsesklasse SA/ S200/ C5
Lydreduktionsindeks op til 46 dB
Luftpermeabilitet op til klasse 4
Vandtæthed op til klasse E 750
Vindbelastningsmodstand op til klasse A3/ B2
Indbrudssikring op til klasse RC2
Yderligere funktioner Yderligere funktioner Muligheder for glasenheder
Indstillinger for profil farver: RAL Classic
Indstillinger for profil færdigbehandlet overflade: pulverlakering, anodisering, pulverlakering efter anodisering

Glass

Insulated glass units

Insulated glass units play significant role achieving pleasant, comfortable indoors environment, high thermal properties and preventing heat loss. Our standard 2 -layers or high-performance 3-layers insulated glass units are produced with energy-saving low-emissivity (Low-E) selective coating and filled with argon gas. Warm edge spacer bars between glass layers significantly reduce conductivity (compared to alu) and uplift the overall U-value of a window. Depending on the purpose, insulated glass units can have additional characteristics: safety & security, solar or sound control and etc.

Below, our special glasses range. Contact us for more information.

Safety & security glass units

Safe and secure insulated glass units can be tempered, laminated or combine both characteristics in one. It provides protection against the risk of injuries due to accidental breakage and serves for protection of property from vandalism to burglary. Several options are available depending on required level of safety/security.

Solar control glass units

Solar control glass units reflect and filter the sun’s rays, protect all the interior surfaces from fading at same time allowing natural daylight into the room without uncomfortable visual glare. If you are worried about overheating where the glass is under direct or frequent sun exposure, then the insulated solar control glass units is your choice.

Sound control glass units

In order to avoid annoying traffic noise we recommend to choose insulated sound control glass units with increased noise reduction level. We offer a broad range of special glasses depending on desired acoustic level.

 Glass controls noise by:

  • Reflecting the noise back towards the source,
  • Absorbing the noise within the glass.

Self-cleaning glass units

Self-cleaning glass with special coating is the ideal solution for higher floor buildings with limited cleaning access. The glass uses the natural daylight and the rainwater to break down organic dirt. It also dries quicker and tends not to leave as many streaks, or traces of water. As long as you have daylight and rain, it’s nearly maintenance free.

Anti-fog glass units

The occurrence of external condensation can be a problem, especially in spring and autumn on high thermal insulated windows or doors. Anti-fog glass units significantly reduce the amount of external condensation and make your living space more comfortable while ensuring a clear view through the window.

Decorative glass units

Decorative glass units with timeless textured patterns enhance style and design for your windows and doors. It
is an elegant way to create privacy to certain areas.

 

Decorative glass

 

Sun control glass

 

*Glass visuals are for guidance only and may slightly differ from the originals.

Ruder

Isolerede ruder

Isolerede ruder spiller en vigtig rolle for at opfylde bæredygtighedsstandarder: at opretholde ideelle indetemperaturer og forhindre varmetab. Vores standard 2-lags eller højtydende 3-lags isolerede ruder er produceret med selektiv glasovertræk (Lav-E) og fyldt med argongas. Afstandsstænger med varme kanter mellem glaslag reducerer både kondens og U-værdier og opretholder sådan ydeevnen i årevis. Afhængigt af formålet kan isolerede ruder have yderligere kombinationer af følgende egenskaber: sikkerhed, tryghed sol, lydstyring osv.

Sikkerhedsisolerede ruder

Sikkerhedsisolerede ruder kan være hærdet, lamineret eller kombinere begge egenskaber, det giver beskyttelse for mennesker mod risikoen for kvæstelser ved utilsigtet brud og beskytter mod hærværk til indbrud. Valgmulighederne er tilgængelige afhængigt af, hvad der kræves af tryghed og sikkerhed.

SOL kontrollerende isolerede ruder

Sol kontrollerende isolerede ruder reflekterer og filtrerer solens stråler, og det giver naturligt dagslys ind i rummet uden ubehageligt visuelt blænding. Hvis du er bekymret for overophedning, hvor glasset er under direkte eller hyppig soleksponering, sol kontrollerende isolerede ruder er dit bedste valg.

Lyd kontrollerende isolerede ruder

For at undgå uønsket støj anbefaler vi at bruge lyd kontrollerende isolerede ruder som har forhøjet støjniveau. Der er en række muligheder at vælge imellem afhængigt af typen af udvendig støjforurening, som dit hjemmemiljø udsættes for.

Selvrensende ruder

Bioclean er den ideelle rengøringsløsning til udvendige ruder, der udsættes for lys og regn. Det giver mindre hyppig rengøring – vinduer forbliver renere i længere tid.

Anti-dug ruder

Anti-dug ruder er designet til at reducere den eksterne kondens væsentligt og gøre din beboelsesplads mere behagelig, samtidig med at sikrer et klart udsigt.

Dekorative ruder

Dekorative ruder med tidløse strukturerede mønstre forbedrer stil og design til dine vinduer og døre. Det er en elegant måde at skabe privatliv til bestemte områder.

Dekorative glas

Solafskærmende glas

* Glasbillederne ovenfor er kun vejledende og kan afvige en smule fra det originale glas.